Chúng tôi cung cấp tất cả các khía cạnh về chuyên môn và hỗ trợ khách hàng từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành dự án.

Tư vấn

  • Tư vấn giải pháp thiết kế
  • Đề xuất kỹ thuật
  • Tư vấn chi phí xây dựng

Thiết kế

  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công

Thi công

  • Quản lý thi công

Bảo trì

  • Dịch vụ bảo trì
  • Bổ sung & Thay đổi

liên hệ hợp tác

Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn để cùng hợp tác

Bằng việc “Gửi” tin nhắn, chúng tôi sẽ xử lý thông tin trong thời gian sớm nhất