KMCC cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Bạn không nên nhìn vào vẻ đẹp của một tòa nhà, mà nên nhìn vào việc xây dựng nền móng sẽ chịu đựng thử thách của thời gian.

Nhà máy Nissei Việt Nam

Địa điểm: Hải Dương

AEON Mall Hà Đông

Địa điểm: Hà Nội

AEON Long Biên

Địa điểm: Hà Nội

Nhà máy Lumi

Địa điểm: Vĩnh

Nhà máy Bambi Vĩnh Phúc

Địa điểm: Vĩnh Phúc