KMCC cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Bạn không nên nhìn vào vẻ đẹp của một tòa nhà, mà nên nhìn vào việc xây dựng nền móng sẽ chịu đựng thử thách của thời gian.

Trại chăn nuôi heo Japfa

Địa điểm: Phú Thọ