Trở về

Nhà máy & Nhà kho – Sản xuất các sản phẩm đất hiếm

Địa điểm: Hải Phòng