Trở về

Nhà máy Nippon Mektron Thăng Long II

Địa điểm: Hưng Yên