Back

Nhà máy Nippon Mektron Thăng Long II

Location: Hưng Yên