Back

Nhà máy vật liệu nam châm Shin-Etsu

Location: Hải Phòng