Trở về

Nhà máy vật liệu nam châm Shin-Etsu

Địa điểm: Hải Phòng