Trở về

Trại chăn nuôi heo Japfa

Địa điểm: Phú Thọ