Chúng tôi cung cấp một môi trường làm việc thân thiện và phát triển tài năng cho bạn.

Các vị trí đang tuyển dụng

Mô tả công việc Thực hiện các công tác đo đạc của…
Mô tả công việc Thiết kế và tính toán hệ thống điện…
Mô tả công việc Tìm kiếm và tổng hợp thông tin thị…
Mô tả công việc 1. Giám sát công tác xây dựng trong…
Mô tả công việc – Thiết kế và tính toán hệ thống…