KMCC cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Bạn không nên nhìn vào vẻ đẹp của một tòa nhà, mà nên nhìn vào việc xây dựng nền móng sẽ chịu đựng thử thách của thời gian.

PT Phú Tài – Hải Phòng

.Year: 2020
.Location: Hải Phòng

Nhà Kho Phú Tài – Nha Trang

.Year: 2021
.Location: Nha Trang

Nhà kho Phú Tài – Quy Nhơn

.Year: 2021
.Location: Quy Nhơn

Sumitomo Việt Nam

.Year:
.Location:

Paloma Viet Nam

.Year:
.Location:

Aeon Mail Hải Phòng

.Year: 2019
.Location: Hải Phòng