KMCC cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, đối tác, khách hàng và cộng đồng.

“Bạn không nên nhìn vào vẻ đẹp của một tòa nhà, mà nên nhìn vào việc xây dựng nền móng công trình sẽ chịu đựng thử thách của thời gian.” (David Allan Coe)

PT Hải Phòng

Địa điểm: Hải Phòng

PT Nha Trang

Địa điểm: Nha Trang

PT Quy Nhơn

Địa điểm: Quy Nhơn

Sumitomo Việt Nam

Địa điểm: Hà Nội

Aeon Mall Hải Phòng

Địa điểm: Hải Phòng