KMCC cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Bạn không nên nhìn vào vẻ đẹp của một tòa nhà, mà nên nhìn vào việc xây dựng nền móng sẽ chịu đựng thử thách của thời gian.

PT Hải Phòng

Location: Hải Phòng

PT Nha Trang

Location: Nha Trang

PT Quy Nhơn

Location: Quy Nhơn

Sumitomo Việt Nam

Location: Hà Nội

Aeon Mail Hải Phòng

Location: Hải Phòng